Опции

Logistic - Contact

Наши Цени & Карактеристики

Најефтини и Најдобри понуди за телевизија и интернет

Пакет 850
ден 850 / мес
 • Дигитална телевизија и интернет
 • 135 ТВ канали
 • Интернет брзина до 15/3 mbps
 • Времетраење на договор 12 месеци
 • Месечна претлата 850 ден (со вкл. ДДВ)
 • Гаранција за опрема за дигитална ТВ 1000 ден
Пакет 1000
ден 1000 / мес
 • Дигитална телевизија и интернет
 • До 154 ТВ канали
 • Избор на дополнителен пакет(спортски/тринг)
 • Интернет брзина до 30/4 mbps
 • Времетраење на договор 12 месеци
 • Месечна претлата 1000 ден (со вкл. ДДВ)
 • Гаранција за опрема за дигитална ТВ 1000 ден
Пакет 1150
ден 1150 / мес
 • Дигитална телевизија и интернет
 • Вкупно 167 ТВ канали со вклучен спортски & тринг
 • Интернет брзина до 30/4 mbps
 • Времетраење на договор 12 месеци
 • Месечна претлата 1150 ден (со вкл. ДДВ)
 • Гаранција за опрема за дигитална ТВ 1000 ден