Опции

Logistic - Contact

Наши Цени & Карактеристики

Најефтини и Најдобри понуди за телевизија и интернет

Пакет 500
ден 500 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 8/2 mbps
 • Месечна претлата 500 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок
Пакет 800
ден 800 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 20/3 mbps
 • Месечна претлата 800 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок
Пакет 1200
ден 1200 / мес
 • Неограничен интернет сообраќај
 • Брзина на пристап (upload/download) 40/4 mbps
 • Месечна претлата 1200 ден (со вкл. ДДВ)
 • Еднократен надомест за опрема
 • Еднократен надомест за приклучок